top of page
IMG_6879.JPG

OM OSS

Rodret AB är ett familjeägt fastighetsbolag med rötterna i Sundsvall men som idag bedriver verksamhet i Stockholm. Vi äger och förvaltar fastigheter i framförallt Stockholms innerstad med affärsidén att erbjuda attraktiva lägen i anrika fastigheter. Fastigheterna består i huvudsak av kontorslokaler men även butiker och bostäder som alla är anpassade efter våra hyresgästers önskemål.

Byggnaderna är vackra med lång historia varefter förvaltningen sker med största omsorg om våra hyresgäster i kombination med de gamla husens egenart.

Så här började det

Den 23 februari 1929 grundade byggmästare Anders Nisses tillsammans med Per Hallström det företag som tre generationer senare skulle ledas av Anders Nisses barnbarn under namnet Rodret AB.

 

Under större delen av 1900-talet gick företaget under namnet Byggnadsaktiebolaget Hallström & Nisses, ett företag som byggde allt från bostäder, skolor och sjukhus till broar, tågstationer och industribyggnader.

Byggnadsaktiebolaget Hallström & Nisses hade sitt säte i Sundsvall och startade sin verksamhet precis före 30-talets stora depression. Det blev en svår inledning på företagets historia. Trots små medel lyckades man ändå dra nytta av dessa krisens år. När staten i sin vilja att minska depressionens verkningar drog igång de så kallade beredskapsarbetena fick företaget, tack vare de båda byggmästarnas breda kunnande inom branschen, hjälpa staten att bygga ut skolor, sjukhus, vägar och broar. När så krisen äntligen var över vände konjunkturen och företaget kunde blomstra.

historik-530x387.jpg

Uppsvinget följdes av andra världskriget och försvarsmakten blev de nya beställarna av Hallström & Nisses tjänster. Dessa byggen var ibland hemliga och minst sagt spektakulära. Inte sällan låg de på avlägsna, svårtillgängliga platser utan vägar eller andra kommunikationer. Ett nämnvärt bygge är den dammbyggnad vid Pite Älv som företaget startade i februari 1940, samtidigt som kriget rasade för fullt i Europa. Bygget låg nio mil från närmaste väg eller kommunikation. Transport av manskap och materiel med hjälp av samer med häst och släde.

För att klara mathållningen åt mannarna införskaffades 30 renar som fick tjäna som skafferi under bygget. De naturliga kockarna var självklart samer. Efterkrigstiden innebar en ökad satsning på bostadsbyggande för Hallström & Nisses. Denna utveckling fortsatte och bestod i både byggande och förvaltande av egna fastigheter. Ända från Kiruna i norr till Växjö i söder kan man idag finna byggnationer uppförda av Byggnadsaktiebolaget Hallström & Nisses.

historik4-530x367.jpg

1975 såldes byggverksamheten och fastighetsbeståndet samlades i Anders Nisses AB där svärsonen Göran Källqvist var VD. Efter att 1989 sålt av Anders Nisses AB till AP-fonderna drivs förvaltningen av kvarvarande fastighetsbestånd av Nisses barnbarn under namnet Rodret AB. Byggandet har ersatts av förvaltande men viljan att utföra ett nära och bra jobb för sina kunder lever kvar sen Anders Nisses tid.

I verksamhetsberättelsen från 1955 går att läsa: ”det är ingen robot som gör arbetet – det är en människa”. Precis så har vi valt att fortsätta det arbete byggmästare Anders Nisses en gång startade. Personligt och med närhet till våra kunder. Människa till människa.

bottom of page